Maskinforum

Här kan du lära dig lite om alla möjliga fordon och maskiner, både stora och små.

Personbil

bil

De flesta har tillgång till en personbil, och om man inte har det så känner man nog någon som har det. Personbilen använder man för att köra sig själv och andra från ett ställe till ett annat.

Lastbil

lastbil

Lastbilar används för att frakta saker från ett ställe till ett annat, och det kan vara vilka varor och produkter som helst. Ibland kan det även vara levande varelser som transporteras. Lastbilarnas storlek varierar, och om man har en större last kopplar man på extra släp.

Buss

buss

Bussar används för att transportera en större mängd människor, och det finns olika typer av bussar beroende på sträckan och mängden människor. I de flesta städerna finns det t.ex stadsbussar, som oftast är lite mindre och används till kortare sträckor. För längre sträckor används landsvägsbussar, som är lite större och ofta mer bekväma så att passagerarna kan trivas bra under en lång sträcka.

Traktor

traktor

Traktorer används främst till tunga arbeten då man behöver någon typ av maskin till hjälp, som t.ex grävmaskiner och plogar. Dessa redskap kan kopplas ihop med traktorn och få sin kraft ifrån den. Traktorer finns i många olika storlekar, och det beror på vilka arbeten de är anpassade efter.

Skotare

skotare

Skotaren är en skogsmaskin och ett terrängfordon som klarar av att köra last över väglös terräng. De används till att transportera last som t.ex trästockar och stubbar från terrängen till ett ställe som andra fordon kan komma åt för att sedan ta över lasten.

Skördetröska

tröska

Skördetröskan är en maskin som används i jordbruk för att skörda grödor. Tröskan skär först av grödorna, och sedan skickas de vidare till tröskverket där de användbara delarna av grödan separeras från resterna.