Maskinforum

Viktigt att tänka på vid transport av farligt gods

Om du planerar att transportera farligt gods eller är inblandad i transport måste du genomföra ADR-utbildning. ADR-utbildning behövs av personer som är involverade i transport av farligt gods där bland föraren samt andra personer som kan vara delaktiga. Till exempel om någon åker med en förare eller en person som hjälper till att lasta och lossa. Utbildningens främsta syfte är att förebygga olyckor, men även om olyckan skulle vara framme är det viktigt att veta vilka åtgärder som skall vidtas. Vid transport av farligt gods måste en säkerhetsrådgivare vara inblandad för att förhindra olyckor när det farliga godset hanteras.

Amasis erbjuder skräddarsydda ADR-utbildning för kundens lokaler, såväl som egen lagerpersonal och andra deltagare som är involverade i transport. Företag behöver utbildning i ADR och farliga ämnen eftersom det är ett myndighetskrav för alla som hanterar farliga ämnen i någon form. För att företag ska kunna transportera farligt gods måste alla som deltar i denna sändning ha genomfört minst en grundkurs i farligt gods.

Det är många mindre företag saknar idag en kemikonsult som hjälper dem att få bättre kontroll på dokumentation, varningsetiketter, säkerhetsdatablad och byggvarudeklarationer som skall lämnas till myndigheter. En kemikonsult kan hjälpa ditt företag på flera punkter som bl.a. rättsutredningar, utbildningar och riskbedömningar.