Maskinforum

Att tänka på vid trafikolycka

När olyckan väl är framme så är det viktigt att tänka på några saker, är olyckan allvarlig så bör man ringa 112 för att få hjälp så fort som möjligt. Vid en krock som endast orsakar mindre skador och du eller ni kan ta er iväg så räcker det att man byter kontakt och försäkringsinformation med varandra.

Vem betalar skadorna vid en bilolycka?

När kommer till vem som ska betala för skadorna efter en bilolycka så beror det på hur olyckan skedde, det vill säga vem som orsakade bilolyckan från början. Juridiska talande så efterfrågar man vem som är vållande till olyckan. Anledningen till detta är för att det är den vållande personers trafikförsäkring som används och som ska ersätta skadorna för övriga inbladande. Är det en singelolycka så varierar kostnaden för skadan, dels beroende på hur omfattande skadan är och dels vad man har för försäkringsbolag. Det brukar alltid vara fördelaktigt att ha bilen helförsäkrad, det vill säga att den har en vagnskadeförsäkring.

RiVe Juridiska Byrå

RiVe Juridisk Byrå är en av Sveriges största arbetsrättsbyråer och expert på olika arbetsrättsliga frågor. Deras jurister besitter expertis inom arbetsrätt. Byrån bedriver huvudsakligen verksamhet inom tre områden. Dessa är preliminära bedömningar av ärenden, arbetsrättsliga förhandlingar och anställdas uppförandekoder. Framgångsrik förhandling mellan arbetsgivare och anställda är inte alltid lätt. Detta innebär mycket tänkande och riktighet. Det vill säga, du förblir laglig om vad du får och vad du inte kan göra. Med hjälp av experter kan du lösa rekryteringsproblem snabbt och enkelt. Förhandlingar på hög nivå kan vara svåra, men de är också mycket lärorika. Denna avdelning har god erfarenhet och många års erfarenhet av arbetsrätt.

RiVes jurister hanterar olika frågor varje dag, såsom uppsägning av kontrakt, hantering av kollektivavtal och relationer mellan företag och fackföreningar. RiVe har lång erfarenhet av omstrukturering, omlokalisering och internationell etablering. Företaget har också kompetens inom optioner, bonusar och delägaravtal.