Maskinforum

Energiberäkning för ditt byggprojekt

När du bygger en ny byggnad eller utbyggnad behöver du göra en energiberäkning. Idag, med ständigt ökande krav för energiförbrukning och värmeisolering, är kraven på sådana produkter högre än någonsin. Energiberäkningar ska utföras före byggnation och kontrolleras vid färdigställande av byggnation.