Maskinforum

Mopedbilar med italienskt ursprung

Mopedbilar är något som är väldigt populärt, speciellt bland ungdomar som redan vid 15 års åldern får framföra en mopedbil på allmänna vägar (med undantag för motorväg och motortrafikled). Det räcker alltså med andra ord att ha en AM-körkort för att få köra en mopedbil just för att dem klassas som moped klass 1. Något som är väldigt fördelaktigt med en mopedbil är att den inte behöver genomgå en kontrollbesiktning och den behöver inte heller betala någon fordonsskatt.

Vad är egentligen en mopedbil?

En mopedbil är en ganska liten bil och har en kupé med två sittplatser. Den är oftast utformad som en liten personbil. Som max får en mopedbil väga 425 kg och ha en last på max 260 kg. Likt A-traktorer så ska det finnas en LGF-skylt bakom mopedbilar.

En vanligt företeelse är att mopedbil är samma sak som en A-traktor som folkkärt kallas EPA-traktor. Det här är inte fallet och en stor skillnad på dem är att en EPA-traktor kostar mycket mer att driva och den får endast ha en max hastighet på 30 km/h. En mopedbil får gå upp i 45 km/h och drar mycket mindre bränsle. En nackdel är att mopedbilar oftast är dyrare och när dem är något mindre i storlek så blir dem inte lika krocksäkra. På senare tid så har säkerheten ökat rejält i mopedbilar just på grund av att dem utesluter plast.

Casalini bygger sina mopedbilar med hög kvalitet och värnar om säkerhet, kvalitet och hållbarhet. Det är ett faktum att Casalini bygger marknadens säkraste mopedbilar och detta gör dem med en glasfiberarmerad kaross som är fem gånger starkare än stål.