Maskinforum

En fordonsmekanikers arbetsuppgifter är att göra felsökningar, service och reparationer på bilar, motorcyklar och andra fordon. Vid felsökning använder fackföreningar för elektronisk reparation elektronisk test- och mätutrustning för att hitta fel i bilsystem. Bilmekanikern är ansluten till bilens styrdator och kan läsa felkoden med hjälp av ett felsökningsprogram. Reparationsarbete innebär vanligtvis att byta ut defekta delar.

Under årensgång så har fordonsmekaniker jobbet blivit allt mer modernt i följd av den takt som fordon blir mer avancerade och involverar mer teknik. Därför går det inte arbeta på det sättet man gjorde förr under nu behövs det även en viss begåvning inom teknisk analysering som är en viktig del i arbetet som fordonsmekaniker.

En reparation på bilen kan idag vara att man göra en uppdatering av bilens programvara eller göra diagnostisering av vad som kan fela i systemet. För 20 år sedan handlade det snarare om att fixa motorfel eller liknande. Framtiden ser inte heller ut att bli mindre teknisk med tanke på att allt fler biltillverkare satsar på eldrivna bilar som använder sig av elmotor så blir det även en övergång för fordonsmekaniker.

Arbetstid och brott mot arbetstidslagen

Precis som alla jobb i Sverige så finns det en gräns på hur länge man får jobba på en vecka vilket är 40 timmar. Självklart finns det jobb som är mer tidskrävande och du kanske jobbar 50 timmar en vecka, då beräknas det genomsnittliga arbetstiden över en 4-veckorsperiod. Då får den genomsnittliga arbetstiden inte överstiga 40 timmar.

Skulle du jobba mer än 40 timmar i veckan kontinuerligt så räknas det som ett brott mot arbetstidslagen och menar din arbetsgivare då på att det är okej så bör man kontakta en arbetsrättsjurist. RiVe Juridiska Byrå är Sveriges största arbetsrättsbyrå och deras jurister är specialister på arbetsrättsligafrågor. RiVe har stenkoll på vad som gäller och hjälper dig att ta ärendet till domstol om så blir fallet.