Maskinforum

Varför brandtätning är viktigt

Brandtätning är en viktig del av varje byggnad. De flesta byggnader måste brandsäkras på något sätt, oavsett om det är flerbostadshus eller kontor. Passivt brandskydd avser någon form av brandskydd inbyggt i själva huset, såsom foder, färg eller andra material. Passivt brandskydd kan förhindra spridning av rök och brand. Svenska Fog har mångårig erfarenhet av brandskyddstätning i Göteborg. De utvecklade ett unikt system för att registrera alla föremål, där alla brandtätningar lagras i en databas för framtida referens, och alla leder har ett unikt ID-nummer, vilket gör det enkelt att hitta information om en viss tätning.