Maskinforum

Rättigheter som arbetstagare

Som arbetstagare så har du alltid en mängd rättigheter, några av dem mest väsentliga kommer vi gå igenom i den här artikeln. Det rör sig om bland annat semesterledighet och när du har rätt till tjänstledighet, men framförallt vad som gäller.

Tjänstledighet vid utbildning

Om du vill börja studera fast du har ett en tjänst som du inte vill släppa så bör du inte oroa dig. Du har rätt att få tjänstledighet när du vill studera, oavsett ditt yrke, det enda villkoret är att du måste vara anställd i minst 6 månader. Efter att du har avslutat dina studier har du också rätt att återvända till din tjänst om du så önskar.

Tjänstledighet för att starta eget företag

I Sverige har du alltid rätt att ansöka om ledighet från din arbetsgivare. Arbetsgivaren accepterar dock inte alltid din ansökan. En situation där din arbetsgivare måste acceptera din ansökan är när du vill försöka starta ditt eget företag. Du kan som mest få tjänstledigt i 6 månader och kravet är att du har varit anställd i minst 6 månader.

Semesterledighet

Om det inte finns några speciella bestämmelser på din arbetsplats, gäller semesterlagen. Kom ihåg att de tillämpliga reglerna aldrig kommer att vara sämre än de som anges i semesterlagen. Enligt lagen har alla anställda rätt till minst 25 dagar semester per år.

RiVe hjälper dig vid eventuella tvister

Skulle din arbetsgivare tycka annat om dem regler som faktiskt gäller så bör du kontakta RiVe Juridiska Byrå. De är villiga att driva ditt fall ända upp till domstol för att försäkra sig om att du får rätt. RiVe om de uppstår en tvist mellan dem och deras arbetsgivare. De är experter på arbetsrätt och vet vad som krävs för att deras klienter ska få rätt.